Good apps for your trip to Milano/Gode apps til din tur til Milano

Dansk

Good apps for your trip to Milano

Why carry around a guide book when you can have all you need on your smartphone (which, of course, is indispensable).

Milan Tourism has published a comprehensive list of apps made especially for visitors. Here are the most important ones:

Milan Travel Guide

A classic city-guide full of all the normal tourist attractions and it links text and maps.
Languages: English, Italian, Spanish, Russian and Chinese
(Download for iPhone | Android)

Milan Guide

Get Directions with offline maps and find out what attractions are near you at any given time
(Download for Android | iPhone)

Spotted by Locals

This app has more than 70 city guides – including the one for Milan – and tells you what is worth seeing in the opinion of the people who live in Milan (also check out their blog here). Lots of great features.
(Download for Android | iPhone)

ATM Milano Official app

This is a very useful app for buying tickets, finding nearby stops and travel information.
(Download for Android ! iPhone)

Free Now (MyTaxi)

You may need a taxi and can’t find any, with this app you can order (also in advance) and pay with credit card.
(Download for Android | iPhone)

Electrical scooters are a popular way to get around in Milan, watch out for yourself out there in traffic, you can not go over 20 km per hour, and where there are bicycle paths you have to go on them, otherwise you have to ride in the street to the right in the same direction as traffic (!) you are not allowed to ride on sidewalks, the scooters are only allowed in the centre of the city. Here are the apps you can download for Milan:

Helbiz
(Download for Android | iPhone)

Wind

Download for Android | iPhone)

BIT
Download for Android | iPhone)

Dott – your ride, your way
Download for Android | iPhone)

Circ – electric scooter sharing
(Download for Android | iPhone)

Tier – Scooter sharing
(Download for Android | iPhone)

GoVolt
(Download for Android | iPhone)

Gode apps til din tur til Milano

Hvorfor slæbe rundt på en guidebog, når man kan have det hele på sin smartphone (der jo er uundværlig).

Milanos turistforening har samlet et overblik over apps specielt til turister. Her er de vigtigste:

Milan Travel Guide

En klassisk by-guide spækket med viden om alle de normale turistmål og referencer mellem tekst og kort.
Sprog: Engelsk, italiensk, spansk, russisk og kinesisk
(Download til iPhone | Android)

Milan Guide

Find vej med offline kort og få at vide, hvilke attraktioner, der er tæt på dig
(Download til Android ! iPhone)

Spotted by Locals

Denne app har mere end 70 cityguides – medregnet den for Milano – og den fortæller, hvad der er værd at se i Milano ifølge den lokale befolkning (check også deres blog ud her). Masser af gode funktioner.
(Download til Android | iPhone)

ATM Milano den officielle app

Den her app er meget nyttig, hvis skal kàbe billeter, finde stoppesteder i nòrheden og generel rejseinformation.
(Download til Android ! iPhone)

Free Now (MyTaxi)

Du har måske brug for en taxa og kan ikke finde nogen, med den her app kan du bestille på forhånd og betale med kreditkort.
(Download for Android | iPhone)

Elektriske løbehjul er en populære måde at bevæge sig rundt i Milano på, vær forsigtig ude i trafikken, du må højst køre 20 km i timen, hvis der er  cykelstier, skal du køre på dem og ellers ude på gaden helt til højre i samme retning som resten af trafikken (!), du må ikke køre på fortove, løbehjulene må kun bruges i centrum. Her er de apps du kan downloade for at bruge dem:

Helbiz
(Download til Android | iPhone)

Wind
Download til Android | iPhone)

BIT
Download til Android | iPhone)

Dott – your ride, your way
Download til Android | iPhone)

Circ – electric scooter sharing
(Download for Android | iPhone)

Tier – Scooter sharing
(Download til Android | iPhone)

GoVolt
(Download til Android | iPhone)

Open WiFi Milano and public chargers for your smart devices/Open WiFi Milano og offentlige opladere til dine smartenheder

Dansk

Open WiFi Milano and public chargers for your smart devices

Milan’s municipality offers free outdoor WiFi to residents and visitors – It is continuously evolving and the areas that are covered (hotspots) are getting larger and larger.

There are no limits to how much data you can use per day when you are within reach of Milan’s excellente OpenWiFi.

In order to register (if you have a sim card) go to one of the Open WiFi Milano hotspots and fill in your phone number with country code, you get a free sms with your password and you’re good to go.

If you haven’t got a sim card, in order to register you must go to an ATM Point (see the list below). Remember to bring valid picture ID (e.g. passport).

You can read all about the service here, the app Milan Guide, tracks when you are within range of a WiFi hotspot, but please note that the information on the app about how to register are outdated.

ATM Points (at metro stations) and their opening hours (if you want to avoid the mother of queues, go in the morning, before 11 a.m.):

 • Duomo M1-M3, Monday-Saturday, 7.45 a.m.-8.00 p.m., Sunday 10.15 a.m. -1.15 p.m. and 2.00 a.m.-5.30  p.m.
 • Centrale M2-M3, Monday-Saturday, 7.45 a.m.-8.00 p.m., Sunday 10.15 a.m. -1.15 p.m. and 2.00 a.m.-5.30  p.m.
 • Cadorna M1-M2, Monday-Saturday, 7.45 a.m.-8.00 p.m., Sunday 10.15 a.m. -1.15 p.m. and 2.00 a.m.-5.30  p.m.
 • Garibaldi M2, Monday-Saturday 7.45 a.m.-8.00 p.m.
 • Loreto M1-M2, Monday-Saturday 7.45 a.m.-8.00 p.m.
 • Romolo M2, Monday-Saturday 7.45 a.m.-8.00 p.m.

Besdes this network many shops and cafés have their own open WiFi networks you can access.

Metro / Wi-Fi skilt. Foto: Ernst Poulsen

You can now charge your smartphone completely for free here in Milan at the public locations for charging batteries. Some have been set up by A2A (Milan’s power company) and others by the municipality.So far Phase 1 has been completed with 15 purple so-called digital islands, where Milanese and tourists can sit down, relax and charge their smartphones.

Open WiFi Milano og offentlige opladere til dine smartenheder

Milano kommune tilbyder gratis udendørs WiFi til byens borgere og besøgende – det er under stadig udvikling og områderne, der er dækket (hotspots) bliver hele tiden større.

Der er ikke grænser for hvor meget udendørs bredbånd trafik, du kan bruge pr. dag, når du logger ind på Milanos gratis OpenWiFi.

For at registrere dig (hvis du har et simkort) skal finde et af hotspot’ene og forbinde dig, du vil blive spurgt om dit telefonnummer med landekode og så får du tilsendt en gratis sms med dit password.

Hvis ikke du har et simkort (fx til din iPad eller tablet) skal du til et ATM Point for at registrere dig (se listen nedenfor). Husk at medbringe gyldig billed-ID (fx pas).

Du kan læse om ordningen her – eller hent app’en Milan Guide, der fortæller dig, når du er indenfor rækkevidde af et WiFi hotspot. (Bemærk at app’ens informationer om, hvordan du registrerer dig ikke er opdateret).

ATM Points ved følgende metrostationer og deres åbningstider (hvis du vil undgå køernes kø, så tag derhen om morgenen før kl 11.00):

 • Duomo M1-M3, mandag-lørdag, 7.45-20.00, søndag 10.15-13.15 og 14.00-17.30 
 • Centrale M2-M3, mandag-lørdag 7.45-20.00, søndag 10.15-13.15 og 14.00-17.30 
 • Cadorna M1-M2, mandag-lørdag 7.45-20.00, søndag 10.15-3.15 og 14.00-17.30 
 • Garibaldi M2, mandag-lørdag 7.45-20.00.
 • Loreto M1-M2, mandag-lørdag 7.45-20.00.
 • Romolo M2, mandag-lørdag 7.45-20.00. 

Udover dette netværk har mange barer og butikker åben WiFi, du kan få adgang til.

Metro / Wi-Fi skilt. Foto: Ernst Poulsen

Du kan nu få din telefon opladet gratis rundt omkring i byen her i Milano ved de offentlige opladningsstationer, hvor du kan få diverse batterier ladet op. Nogle er sat op af A2A (Milanos elselskab) og andre af kommunen. Foreløbig er der 27 lilla såkaldte digitale øer, hvor milanesere og turister kan sidde, slappe af og oplade deres smartphones.