Open WiFi Milano and public chargers for your smart devices/Open WiFi Milano og offentlige opladere til dine smartenheder

Dansk

Open WiFi Milano and public chargers for your smart devices

Milan’s municipality offers free outdoor WiFi to residents and visitors – It is continuously evolving and the areas that are covered (hotspots) are getting larger and larger.

There are no limits to how much data you can use per day when you are within reach of Milan’s excellente OpenWiFi.

In order to register (if you have a sim card) go to one of the Open WiFi Milano hotspots and fill in your phone number with country code, you get a free sms with your password and you’re good to go.

If you haven’t got a sim card, in order to register you must go to an ATM Point (see the list below). Remember to bring valid picture ID (e.g. passport).

You can read all about the service here, the app Milan Guide, tracks when you are within range of a WiFi hotspot, but please note that the information on the app about how to register are outdated.

ATM Points (at metro stations) and their opening hours (if you want to avoid the mother of queues, go in the morning, before 11 a.m.):

 • Duomo M1-M3, Monday-Saturday, 7.45 a.m.-8.00 p.m., Sunday 10.15 a.m. -1.15 p.m. and 2.00 a.m.-5.30  p.m.
 • Centrale M2-M3, Monday-Saturday, 7.45 a.m.-8.00 p.m., Sunday 10.15 a.m. -1.15 p.m. and 2.00 a.m.-5.30  p.m.
 • Cadorna M1-M2, Monday-Saturday, 7.45 a.m.-8.00 p.m., Sunday 10.15 a.m. -1.15 p.m. and 2.00 a.m.-5.30  p.m.
 • Garibaldi M2, Monday-Saturday 7.45 a.m.-8.00 p.m.
 • Loreto M1-M2, Monday-Saturday 7.45 a.m.-8.00 p.m.
 • Romolo M2, Monday-Saturday 7.45 a.m.-8.00 p.m.

Besdes this network many shops and cafés have their own open WiFi networks you can access.

Metro / Wi-Fi skilt. Foto: Ernst Poulsen

You can now charge your smartphone completely for free here in Milan at the public locations for charging batteries. Some have been set up by A2A (Milan’s power company) and others by the municipality.So far Phase 1 has been completed with 15 purple so-called digital islands, where Milanese and tourists can sit down, relax and charge their smartphones.

Open WiFi Milano og offentlige opladere til dine smartenheder

Milano kommune tilbyder gratis udendørs WiFi til byens borgere og besøgende – det er under stadig udvikling og områderne, der er dækket (hotspots) bliver hele tiden større.

Der er ikke grænser for hvor meget udendørs bredbånd trafik, du kan bruge pr. dag, når du logger ind på Milanos gratis OpenWiFi.

For at registrere dig (hvis du har et simkort) skal finde et af hotspot’ene og forbinde dig, du vil blive spurgt om dit telefonnummer med landekode og så får du tilsendt en gratis sms med dit password.

Hvis ikke du har et simkort (fx til din iPad eller tablet) skal du til et ATM Point for at registrere dig (se listen nedenfor). Husk at medbringe gyldig billed-ID (fx pas).

Du kan læse om ordningen her – eller hent app’en Milan Guide, der fortæller dig, når du er indenfor rækkevidde af et WiFi hotspot. (Bemærk at app’ens informationer om, hvordan du registrerer dig ikke er opdateret).

ATM Points ved følgende metrostationer og deres åbningstider (hvis du vil undgå køernes kø, så tag derhen om morgenen før kl 11.00):

 • Duomo M1-M3, mandag-lørdag, 7.45-20.00, søndag 10.15-13.15 og 14.00-17.30 
 • Centrale M2-M3, mandag-lørdag 7.45-20.00, søndag 10.15-13.15 og 14.00-17.30 
 • Cadorna M1-M2, mandag-lørdag 7.45-20.00, søndag 10.15-3.15 og 14.00-17.30 
 • Garibaldi M2, mandag-lørdag 7.45-20.00.
 • Loreto M1-M2, mandag-lørdag 7.45-20.00.
 • Romolo M2, mandag-lørdag 7.45-20.00. 

Udover dette netværk har mange barer og butikker åben WiFi, du kan få adgang til.

Metro / Wi-Fi skilt. Foto: Ernst Poulsen

Du kan nu få din telefon opladet gratis rundt omkring i byen her i Milano ved de offentlige opladningsstationer, hvor du kan få diverse batterier ladet op. Nogle er sat op af A2A (Milanos elselskab) og andre af kommunen. Foreløbig er der 27 lilla såkaldte digitale øer, hvor milanesere og turister kan sidde, slappe af og oplade deres smartphones.