Milan on 2 wheels, experience the city from a different perspective/Milano på 2 hjul, oplev byen fra et andet perspektiv

Dansk

Milan on 2 wheels, experience the city from a different perspective

See Milan from a different perspective with bike tour rentals. You can also rent a bike for the entire time you spend here or use one of the many electrical scooters.

If you’d like to have your “own” bike during your stay you can rent it at the historical bike shop Rossignoli, which you find here:

71, Corso Garibaldi.(find on map)
open Mondays 2.30-7 pm
Tuesdays-Saurdays 9 am.-12.30 pm/2.30 -7 pm

40, Via Solari (find on map)
open Mondays 3.-7.30 pm
Tuesdays-Fridays 9 a.m.-12.30 p.m./3-7.30 pm
Saturdays 9-12.30 p.m.

Please note that due the Covid pandemic the service has been temporarily suspended for individual bikes but you can book rental bikes for groups by calling or writing in advance (see number below)

Cost
1 day €13
1 week €70
Deposit €100,00calling or writing in advance

A chain lock and lights are included in the price

Rossignoli also organize tours of the city on bicycle in Italian and English and to book and get information call +3902804960 some days in advance.

You can also rent bikes at Baco bicycle store at 52,Via Solari, for information call +390235994089.

There are also other guided tours of Milan in bicycle in English. Here are the 3 most popular ones:

Bike the City
Velocipedi
Baja Bikes

BikeMi is a bike sharing service a bit like Boris-bikes in London. It’s a great feature in public transport, but beware Italian traffic habits.

BikeMi is part of the public transport system, you must register at ATM (Milan’s municipal transport agency) and to do that you need to have a valid credit card (so they have security for the bike and possible damages) read about the legal and practical issues here. You can get a card for either 1 week, it’s €6, or for a single day, €2,50.

For general information see here

Cycling Italian Style
Cycling in Milan is a risky business. Milan is a car city, and cyclists are not respected as equals in the traffic.

So remember to signal your intentions in the traffic clearly, so the drivers have time to give you space. Take it easy and don’t insist too much.

Two important tips: Keep an extra eye on the tram rails (believe you us; it is the voice of experience telling you this) and remember that the cobble stones get extra slippery when it rains.

Short trips are the cheapest
BikeMi is meant to be used for short trips and it becomes proportionally more expensive the longer you use them If you change bicycles frequently the trips can end up being totally free of charge. If you forget to deliver the bike within 24 hours, there’s a stiff fee.

  • 0 – ½ hour: €0,00
  • ½ – 2 hours: €0,50  every half hour.
  • 2 – 24 hours: €2,00  every started hour
  • Over 24 hours: €150 fee

Summer operating hours.
April 1st-November 2nd the service will run
Sunday-Thursday 7 am.-2 a.m.
Friday and Saturday the service will operate 24 hrs a day.

Junior BikeMi.
The municipality of Milan has now added a bicycle service for kids aged 6-10, you’ll find the junior bikes near some of Milan’s parks Parco Sempione/Piazza Castello (find on map), Giardini pubblici Indro Montenelli (find on map), Parco delle Basiliche (find on map),Parco Don Giussani (find on map) and Parco Ravizza (find on map) the bicycles are available between 7 a.m.-1 p.m. and helmets are mandatory Read more here.

MoBike

Operator in the dockless or free flow bike sharing service, also called Uber for bicycles, have arrived in Milan, you need to download the apps for the services in order to begin to use it. Find the links for the app download here.

Its name is Mobike and features orange and black bicycles and the new orange and white e-bikes you have probably seen around the city,  The price is €0.30 for every half hour.

Helbiz

Primarily known for their electric scooters but they know also offer bicycle sharing. Go to download here.

Electric scooters.

After a long break electric scooters are now back on the streets in Milan, watch out for yourself out there in traffic, you can not go over 20 km per hour, and where there are bicycle paths you have to go on them, otherwise you have to ride in the street to the right in the same direction as traffic (!),the scooters are only allowed in the centre of the city. Find the links for the app downloads here.

Milano på 2 hjul, oplev byen fra et andet perspektiv

Se Milano fra et andet perspektiv med cykelsightseeing. Du kan også leje en cykel for den tid du er her. Der er også masser af ride sharing services for både cykler og elektriske løbehjul til rådighed.

Hvis du godt kunne tænke dig at have din “egen” cykel, mens du er her, kan du bl.a. leje den i den historiske cykelforretning Rossignoli, som du finder her:

Corso Garibaldi.71 (find på kort)
åben mandag 14.30-19
tirsdag-lørdag kl. 9-12.30/14.30-19

Via Solari 40 (find på kort)
åben mandag kl. 15-19.30.
tirsdag-fredag  kl. 9-12.30/15-19.30
lørdag kl. 9-12.30

På grund af Coonapandemien er cykel udlejning blevet midlertidigt suspenderet, men man man kan book leje for grupper ved enten at ring eller skrive (se nummeret nedenfor)

Pris
1 dag 13€
1 uge 70€
Depositum 100,00€

Rossignoli organiserer også cykelsightseeing på italiensk og engelsk, for at booke og få mere at vide ring på +3902804960 nogle dage i forvejen.

Du kan også leje cykler hos Baco cykler i Via Solari 52, for oplysningeer ring til dem på +390235994089.

Der er også andre engelsksprogede guidede cykelture i Milano. Her er de 3 mest populære:

Bike the City
Velocipedi
Baja Bikes

BikeMi er en cykel sharing service i stil med de københavnske bycykler og Boris-bikes i London. Det er et godt supplement til den offentlige transport, men man skal lige huske på de italienske trafikvaner.

BikeMi-systemet er en del af den offentlige transport, så man skal registreres hos ATM (Milanos svar på Movia i København). Registreringen skal ske med et gyldigt kreditkort (så de har sikkerhed for cyklen og eventuelle skader) læs om legale og praktiske spørgsmål her here. Man kan få et kort til enten 1 uge, det koster €6 eller til en enkelt dag, €2,50.

Cykling Italian Style
Cykling i Milano er lidt noget andet end at cykle i Danmark. Milano er en bilby, og cyklister bliver ikke respekteret som ligeværdige trafikanter. København er en af de få byer i Europa, hvor cyklister og billister er det, men som dansker skal man huske, at det ikke er sådan alle steder.

Det hjælper dog, hvis du markere tydeligt, hvad dine intentioner er i trafikken, så bilisterne kan nå at give dig plads. Tag den med ro, og vig hellere en gang for meget end for lidt.

To vigtige bonustips: Hold særligt øje med sporvognsskinner (vi taler af erfaring her) og husk, at brostenene kan blive glatte i regnvejr.

Korte ture er billigst
BikeMi er beregnet på korte ture og bliver gradvist dyrere. Hvis du skifter cykel ofte, kan turene blive helt gratis. Glemmer du at aflevere cyklen inden 24 timer vanker der til gengæld et heftigt gebyr.

  • 0 – ½ time: 0,00 €
  • ½ – 2 timer: 0,50 € pr. halve time
  • 2 – 24 timer: 2,00 € pr. påbegyndt time
  • Over 24 timer: gebyr på 150 €

Sommertider.
1. april-2. november vil stationerne være operative
søndag-torsdag kl. 7.00-2.00
fredag og lørdag er de åbne hele døgnet rundt.

Junior BikeMi.
Milanos kommune har nu tilføjet en cykel service for børn mellem 6-10 år, juniorcyklerne findes i nærheden af nogle af Milanos parker Parco Sempione/Piazza Castello (find på kort), Giardini pubblici Indro Montenelli (find på kort), Parco delle Basiliche (find på kort),Parco Don Giussani (find på kort) og Parco Ravizza (find på kort) cyklerne er tilgængelige hver dag mellem kl. 19.00-1.00 og cykelhjelm er obligatorisk . Læs mere her

MoBike

Udbyder i den “dockless” eller free flow cykel deling service – et system, hvor du kan finde og parkere cyklen hvorsomhelst- også kendt som Uber for cykler, er kommet til Milano,du skal downloade deres apps for at kunne bruge dem. Find links til app download here.

Det drejer sig om Mobike med den orange og sorte cykel eller den hvide og orange el-cykler, du sikkert har set rundt omkring i byen. Brugen koster 0.30€ for hver halve time.

Helbiz

Først og fremmest kendt for deres elektriske løbehjul men de tilbyder nu også cykeldeing. Gå til download her.

Elektriske løbehjul.

Elektriske løbehjul er nu efter en længere pause tilbage i Milano, vær forsigtig ude i trafikken, du må højst køre 20 km i timen, hvis der er  cykelstier, skal du køre på dem og ellers ude på gaden helt til højre i samme retning som resten af trafikken (!), løbehjulene må kun bruges i centrum. Find links til app downloads her.